Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

18.7.2017 Nová výstava v priestoroch úradu

Vo vstupných priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR je od 4. júla 2017 sprístupnená výstava zamestnanca úradu Mikuláša Pauča. Mikuláš Paučo je aj...

14.7.2017 E-zine ÚPV SR 14.7.2017 - číslo 7

E-zine ÚPV SR 14.7.2017 - číslo 7 (.pdf, 739 kB)...

3.7.2017 Vestník ÚPV SR č. 7/2017

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 7/2017....

21.6.2017 Kolumbia súčasťou TMview

Kolumbijský dozorný úrad pre priemysel a obchod (SIC) sprístupnil dňa 19. júna 2017 údaje o svojich ochranných známkach pre vyhľadávací systém TMview...

21.6.2017 Seminár Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách

Dňa 15. júna 2017 sa konala v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave konferencia týkajúca sa Vyučovania duševného vlastníctva na...

21.6.2017 Zverejnenie nariadenia o ochrannej známke EÚ v Úradnom vestníku EÚ

Dňa 16. júna 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke...

14.6.2017 E-zine ÚPV SR 14.6.2017 - číslo 6

E-zine ÚPV SR 14.6.2017 - číslo 6 (.pdf, 737 kB)...

14.6.2017 Bosna a Hercegovina súčasťou Designview

Inštitút duševného vlastníctva Bosny a Hercegoviny (IIP-BIH) dňa 12. júna 2017 sprístupnil údaje o svojich dizajnoch pre vyhľadávací systém Designview...

7.6.2017 Správa Európskej komisie o uplatňovaní nariadenia č. 608/2013

Správa Európskej komisie o uplatňovaní nariadenia č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi na hraniciach Európska komisia...

2.6.2017 Vestník ÚPV SR č. 6/2017

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2017....

Všetky aktuality