Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Certifikát ISO

Certifikát ISO 9001:2008

V júni 2014 úrad absolvovaním recertifikačného auditu obhájil systém manažérstva kvality v úrade a získal certifikát potvrdzujúci zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2008 pre oblasť výkonu ústrednej štátnej správy v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, ochrannej známky, označenia pôvodu a zemepisného označenia výrobku, správy ústredného fondu patentovej literatúry a zabezpečovania výmeny a sprístupňovania informácií v oblasti priemyselných práv.

Cieľom recertifikačného auditu bolo preveriť celkovú efektívnosť systému manažérstva kvality s ohľadom na akékoľvek zmeny, jeho pokračujúcu významnosť a aplikovateľnosť na predmet certifikácie, preukázateľný záväzok udržiavať efektívnosť a zlepšovanie v celom rozsahu certifikačnej normy. Audit realizovali audítori certifikačného orgánu ELBACERT, a. s., so sídlom v Kremnici. V rámci recertifikačného auditu neboli zistené žiadne nezhody.

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2000

Audítori vyzdvihli silné stránky úradu, medzi ktoré patrí napríklad jeho webové sídlo, spôsob sledovania plnenia strategických cieľov úradu v časových intervaloch prostredníctvom ukazovateľov, ako aj zavedenie ukazovateľov známkového a dizajnového konania kompatibilných s medzinárodnými organizáciami.

Príležitosť na zlepšenie systému manažérstva kvality, prevyšujúce požiadavky normy, vidia audítori vo vypracovaní celkovej strategickej analýzy činnosti ÚPV SR, napríklad vo forme SWOT analýzy a tiež v zrýchlení konaní o jednotlivých predmetoch priemyselných práv.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy