Preskočiť na obsah Kliknutím presmerujete na novinku o Svetovom dni duševného vlastníctva
Titulná strana » O úrade » Certifikát ISO

Certifikát ISO 9001:2008

Dňa 7. júla 2008 bol Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky slávnostne udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2000 pre oblasť výkonu ústrednej štátnej správy v oblasti ochrany vynálezu, dizajnu, ochrannej známky, označenia pôvodu a zemepisného označenia výrobku, správy ústredného fondu patentovej literatúry a zabezpečovania výmeny a sprístupňovania informácií v oblasti priemyselných práv.

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2000

Po uplynutí troch rokov od získania prvého certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 bol v úrade v dňoch 17. a 20. júna 2011 realizovaný recertifikačný audit so zameraním na zmeny od posledného dozorného auditu a s nimi súvisiace zmeny v systéme manažérstva kvality. Audit realizovali audítori certifikačného orgánu ELBACERT®, a. s., so sídlom v Kremnici.

V rámci recertifikačného auditu neboli zistené žiadne nezhody, boli zistené len pozitívne aspekty úradu a identifikované príležitosti na zlepšenie.

Výsledkom recertifikačného auditu je udelenie certifikátu podľa normy EN ISO 9001 potvrdzujúceho skutočnosť, že úrad má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy, s platnosťou do júna roku 2014.

Vytlačiť

Súvisiace odkazy