Preskočiť na obsah Kliknutím presmerujete na novinku o Svetovom dni duševného vlastníctva
Titulná strana » Produkty úradu » Časopis Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva - v súčasnosti jediné slovenské periodikum, ktoré sa zameriava na problematiku priemyselných a autorských práv. V odbornom časopise, ktorý vychádza so štvrťročnou periodicitou, sú uverejňované najmä pôvodné príspevky expertov v danej oblasti. V časopise nechýbajú diskusie a polemiky na aktuálne témy, informácie týkajúce sa judikatúry, profily úspešných vynálezcov a novátorov, recenzie, správy z ÚPV SR, z domova i zo zahraničia.

Objednávkový formulár

Redakčná rada časopisu

Predseda Mgr. Ľuboš Knoth

  Ing. Štefan Holakovský
JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
  Prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
  JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
   
   
Výkonný redaktor PhDr. Július Šípoš
  tel.: 048 4300 2100
  fax: 048 4300 402
  e-mail: julius.sipos@indprop.gov.sk

Časopis vychádza 4x ročne

Adresa redakcie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  Švermova 43
  974 04 Banská Bystrica
   
  tel.: 048 4300 2100
  fax: 048 4300 402
  e-mail: casopisDV@indprop.gov.sk

 

Časopis Duševné vlastníctvo v e-verzii

Od roku 2014 začal časopis Duševné vlastníctvo vychádzať v elektronickej verzii. Predplatiteľom je distribuovaný prostredníctvom e-mailu v zaheslovanom PDF formáte. Cena jedného čísla je 3,50 eura a ročné predplatné 14 eur (Úrad priemyselného vlastníctva SR bude časopis vydávať aj naďalej štyrikrát do roka).

Pokyny pre prispievateľov

  1. Príspevky posielajte v tlačenej alebo elektronickej podobe ako súbor MS Word spracované tak, aby bola jasná grafická úprava textu (titulok, autor, podtitulky, zvýraznenie niektorých častí textu).
  2. Obrázky, tabuľky, grafy posielajte osobitne ako obrázkové súbory vo formáte jpg alebo tif.
  3. Elektronické súbory posielajte na diskete, CD-ROM-e alebo elektronickou poštou.
  4. Maximálny rozsah príspevku je 15 normostrán. V prípade, že je príspevok dlhší, redakcia ho so súhlasom autora môže rozdeliť na viacej častí, ktoré budú uverejňované postupne.
  5. Redakcia si vyhradzuje právo výberu príspevkov.
  6. Nezverejnené rukopisy sa vracajú len na požiadanie autora.

Archív časopisu Duševné vlastníctvo

 

 
 

Vytlačiť