Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Elektronické podávanie

Elektronické podávanie

Podania podpísané elektronickým podpisom / zaručeným elektronickým podpisom je možné na Úrad priemyselného vlastníctva SR zaslať prostredníctvom ďalej uvedených prostriedkov. Vo všeobecnosti sa tento proces nazýva elektronickým podávaním.

Elektronické podávanie predstavuje rýchly a bezpečný spôsob podávania prihlášok predmetov priemyselných práv a následných dokumentov k nim cez internet.

Zabezpečenie údajov pri prenose medzi počítačovými systémami pripojenými na internet je dosiahnuté prostredníctvom použitia elektronického podpisu / zaručeného elektronického podpisu.

Prostriedky na elektronické podávanie

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky