Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Vedenie úradu » Generálny tajomník služobného úradu

Generálny tajomník služobného úradu

Ing. Peter Čerba

Fotografia vedúceho služobného úradu ÚPV SR

Národnosť: Slovenská
Stav: ženatý
Vzdelanie: 1981 -1985   Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor Financie
Cudzie jazyky: anglicky – aktívne
rusky – aktívne
Pracovné skúsenosti: 1985 - 1990   Štátna banka československá (neskôr pretransformovaná do Všeobecnej úverovej banky), úverový referent
1990 - 1995   Agrobanka, a. s. Praha, pobočka zahraničnej banky so sídlom v Banskej Bystrici, zástupca riaditeľa, štatutár banky
1995 - 1998   Biotika a. s. Slovenská Ľupča, finančný riaditeľ, štatutár spoločnosti
1998 - 2001   FATRA ING s. r. o., spolumajiteľ a štatutár spoločnosti, riadenie financií a ekonomického úseku spoločnosti
2001 - 2016   OCR s. r. o., majiteľ a štatutár spoločnosti
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy