Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Služby úradu

Informačné centrum


OZNAM: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch 23. 12. 2014 a 31. 12. 2014 nebude možné využiť služby poskytované informačným centrom. Písomné žiadosti o informácie doručené do informačného centra e-mailom, faxom alebo poštou budú vybavené v priebehu nasledujúcich pracovných dní.

Ďakujeme za pochopenie.

Informačné centrum ÚPV SR ponúka odbornú konzultačnú činnosť pri získavaní informácií o možnom a čo najvhodnejšom spôsobe ochrany Vášho duševného vlastníctva. Informačné centrum je možné kontaktovať nasledovnými spôsobmi:

tel.: 048 4300 131
fax: 048 4132 563

 

e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk


 

osobne a poštou: 
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

 

Podnety súvisiace so službami informačného centra a študovne úradu je možné posielať na e-mailovú adresu: riaditel@indprop.gov.sk

Odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete v časti FAQ.

Užívateľský servis pre otázky týkajúce sa elektronického podávania môžete kontaktovať na:
tel.: 048 4300 332
fax: 048 4132 563
e-mail: helpdesk@indprop.gov.sk

ÚPV SR poskytuje službu pre malé a stredné podniky s názvom Prediagnostika priemyselných práv.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky