Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Kontakt na odbor zabezpečujúci poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
odbor zvláštnych úloh 
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

Telefón: 048 4300 274 (v pracovných dňoch počas úradných hodín)
Fax: 048 4300 403
E-mail: infozakon@indprop.gov.sk
Web: http://www.indprop.gov.sk (alebo http://www.upv.sk) Vytlačiť obsah aktuálnej stránky