Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
» Titulná strana

Kontakty


Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4
Slovenská republika

IČO: 30810787
IČ DPH: SK2021105724

                                    Kontaktné informácie v QR kóde 

Úradné hodiny:
pondelok - piatok, 9:00 - 15:00 hod.
Informačné centrum:
pondelok - piatok, 9:00 -12:00 hod. a 13:00 - 15:00 hod.

Kontaktné údaje:

 TelefónFaxE-mail*
Informačné centrum: 048 4300 131 048 4132 563 infocentrum@indprop.gov.sk
Podateľňa 048 4300 327 048 4132 563 podatelna@indprop.gov.sk
Podávanie sťažností   048 4300 403 staznosti@indprop.gov.sk
Oznamovanie protispoločenskej činnosti   048 4300 403 korupcia@indprop.gov.sk
Infozákon č. 211/2000 Z. z. 048 4300 274 048 4300 403 infozakon@indprop.gov.sk
Rešeršné pracovisko 048 4300 312
048 4300 313
  resers@indprop.gov.sk
Študovňa a knižnica 048 4300 272   studovna@indprop.gov.sk
Hovorca ÚPV SR 048 4300 379 048 4300 403 hovorca@indprop.gov.sk

* Veľkosť jedného e-mailu môže byť maximálne 10 MB (hlavička + text + prílohy).
Reálne teda môžu byť v jednom e-maile doručené prílohy s veľkosťou cca 7 - 8 MB.
Toto obmedzenie je nastavené na úrovni nadrezortnej siete Govnet a zo strany úradu ho nie je možné zmeniť.
Pri prekročení limitu 10 MB je odosielateľ informovaný spätným e-mailom zo siete Govnet (pravdepodobne s hláškou o chybe v znení "552 Error: message too large")

Lokalizácia sídla ÚPV SR v Banskej Bystrici na mape:


Zväčšiť mapu

 

Podacie miesto v Bratislave:

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Pracovisko Bratislava
Kýčerského 1
811 05 Bratislava
Slovenská republika

Na túto adresu nie je možné podávať poštové zásielky. Tieto je možné podať výhradne na adresu sídla úradu v Banskej Bystrici.
Podacie miesto v Bratislave prijíma len podania doručené osobne prihlasovateľmi alebo zástupcami.

Telefónne číslo: 02 5958 3023

Úradné hodiny:
pondelok - piatok, 12:00 - 16:00 hod.

Lokalizácia podacieho miesta ÚPV SR v Bratislave na mape:


Zväčšiť mapu Vytlačiť obsah aktuálnej stránky