Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Legislatíva

Legislatíva

V tejto sekcii sú dostupné prehľady úplných znení ako aj výňatkov znení slovenských právnych predpisov, právnych aktov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktoré sa týkajú alebo súvisia s ochranou priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy