Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

5.7.2016 Vyšehradský patentový inštitút ako kompetentný orgán pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum

Vyšehradský patentový inštitút ako kompetentný orgán pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (úrad) ako prijímací úrad medzinárodných prihlášok podaných podľa Zmluvy o...

30.5.2016 Zmeny v podávaní medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci v elektronickej forme

Zmeny v podávaní medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci v elektronickej formeÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (úrad) ako prijímací úrad medzinárodných prihlášok podaných podľa Zmluvy o patentovej spolupráci...

23.9.2016 Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozýva na šiesty ročník konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016, ktorása uskutoční v...

21.9.2016 E-zine ÚPV SR 21.9.2016 - číslo 9

E-zine ÚPV SR 21.9.2016 - číslo 9E-zine ÚPV SR 21.9.2016 - číslo 9...

20.9.2016 Spoločné oznámenie 1 (IP Translator)

Spoločné oznámenie 1 (IP Translator)V súvislosti s novou právnou úpravou na úrovni Európskej únie dňa 24.9.2016 vstupuje do platnosti aktualizovaná verzia dokumentu „Spoločné oznámenie 1 (IP...

19.9.2016 Seminár "Ochrana priemyselného vlastníctva"

Seminár "Ochrana priemyselného vlastníctva"Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR si Vás dovoľujú pozvať na XII. ročník seminára Ochrana...

5.9.2016 Vestník ÚPV SR č. 9/2016

Vestník ÚPV SR č. 9/2016Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 9/2016....

15.8.2016 E-zine ÚPV SR 15.8.2016 - číslo 8

E-zine ÚPV SR 15.8.2016 - číslo 8E-zine ÚPV SR 15.8.2016 - číslo 8...

1.8.2016 Vestník ÚPV SR č. 8/2016

Vestník ÚPV SR č. 8/2016Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 8/2016....

13.7.2016 E-zine ÚPV SR 13.7.2016 - číslo 7

E-zine ÚPV SR 13.7.2016 - číslo 7E-zine ÚPV SR 13.7.2016 - číslo 7...

Všetky aktuality