Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Vzdelávanie

Odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci so Slovenskou komorou patentových zástupcov v zmysle zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení zákona č. 330/2007 Z. z. každoročne organizuje odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu.

Zároveň dávame na vedomie záujemcom termín konania odborných skúšok.

Bližšie informácie:
Tel. č. : 048-4300343
E-mail: ludmila.hladka@indprop.gov.sk

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy