Preskočiť na obsah Kliknutím presmerujete na novinku o Svetovom dni duševného vlastníctva
Titulná strana » Produkty úradu

Prediagnostika priemyselných práv

Úrad priemyselného vlastníctva SR poskytuje bezplatnú službu pre malé a stredné podniky s názvom Prediagnostika priemyselných práv. Snahou prediagnostiky je priblíženie priemyselného vlastníctva malým a stredným podnikom, ktoré v dostatočnej miere neochraňujú svoje inovácie kvôli chýbajúcej informovanosti alebo nesprávnej podnikateľskej stratégii. Priemyselnoprávnu ochranu mnohokrát považujú za finančne nákladnú, administratívne náročnú a komplikovanú.

Cieľom prediagnostiky je analyzovať situáciu v podniku, oboznámiť ho s možnosťami priemyselnoprávnej ochrany, upozorniť na možné dopady nekalosúťažného konania, poskytnúť bezplatné a objektívne odporúčania. Zámerom nie je vyzývať podniky na podávanie prihlášok alebo nahrádzať činnosť patentových zástupcov, ale len poskytnúť konzultačno-poradenskú službu v oblasti priemyselnoprávnej ochrany.

Hlavné výhody pre podnik:
 •  získanie základných znalostí z oblasti priemyselného vlastníctva
 •  ohodnotenie vlastného priemyselného vlastníctva
 •  pripravenosť podniku čeliť nekalej súťaži
 •  zvýšenie základného imania podniku
 •  bezplatné a objektívne odporúčania
 •  možnosť klásť dodatočné otázky
 • Výsledkom by malo byť porozumenie podniku, ako môže priemyselné vlastníctvo zlepšiť jeho rozvoj. Lepšia znalosť podniku o svojom duševnom vlastníctve, ku ktorej má prediagnostika prispieť, môže zlepšiť jeho konkurencieschopnosť a možnosti ďalšieho rozvoja v podnikateľskom prostredí.

  Prihlasovací formulár

  Vytlačiť