Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Služby úradu » Rešerše

Rešeršné služby

Pre verejnosť sú určené rešeršné služby v zdrojoch patentových informácií (vynálezy, technické riešenia, dizajny a na označenia výrobkov a služieb a označenia pôvodu).

Úrad na základe požiadavky objednávateľa vypracuje rešeršnú správu, ktorá obsahuje zoznam, prípadne podrobnejšie údaje o dokumentoch s relevantnými patentovými informáciami. Rešerše sa vykonávajú v dostupných databázach a informačných zdrojoch. Formu a obsah zadania rešerše a tiež rozsah výsledkov rešerše je možné dohodnúť konzultáciou s odborným pracovníkom úradu. Telefonický kontakt na rešeršné pracovisko: 048/ 4300 313, 048/4300 312.

Rešerš je možné objednať vyplnením príslušného formulára "Objednávka rešerše", ktorý sa nachádza na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva v časti Dokumenty na prevzatie a jeho zaslaním elektronickou poštou na adresu resers@indprop.gov.sk, prípadne poštou na adresu úradu.

Upozornenie: Táto služba je spoplatnená podľa Cenníka služieb ÚPV SR v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenník je prístupný na internetovej stránke úradu s adresou, taktiež v študovni úradu alebo Vám môže byť zaslaný na požiadanie.

Monitoring

Priebežné sledovanie stavu techniky v objednávateľom určenej oblasti alebo oblastiach techniky a štátoch a pravidelné zasielanie kópií príslušných publikovaných patentových dokumentov alebo ich určených častí. Monitorovaním patentových dokumentov získa používateľ prehľad a orientáciu o najnovšom stave techniky a trendoch vývoja v oblasti, ktorá je predmetom jeho záujmu.

 

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky