Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

24.8.2016 Obmedzená prevádzka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Obmedzená prevádzka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republikyÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) ako realizátor projektu Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR si dovoľuje...

5.7.2016 Vyšehradský patentový inštitút ako kompetentný orgán pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum

Vyšehradský patentový inštitút ako kompetentný orgán pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (úrad) ako prijímací úrad medzinárodných prihlášok podaných podľa Zmluvy o...

30.5.2016 Zmeny v podávaní medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci v elektronickej forme

Zmeny v podávaní medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci v elektronickej formeÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (úrad) ako prijímací úrad medzinárodných prihlášok podaných podľa Zmluvy o patentovej spolupráci...

23.9.2016 Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozýva na šiesty ročník konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016, ktorása uskutoční v...

21.9.2016 E-zine ÚPV SR 21.9.2016 - číslo 9

E-zine ÚPV SR 21.9.2016 - číslo 9E-zine ÚPV SR 21.9.2016 - číslo 9...

20.9.2016 Spoločné oznámenie 1 (IP Translator)

Spoločné oznámenie 1 (IP Translator)V súvislosti s novou právnou úpravou na úrovni Európskej únie dňa 24.9.2016 vstupuje do platnosti aktualizovaná verzia dokumentu „Spoločné oznámenie 1 (IP...

19.9.2016 Seminár "Ochrana priemyselného vlastníctva"

Seminár "Ochrana priemyselného vlastníctva"Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR si Vás dovoľujú pozvať na XII. ročník seminára Ochrana...

7.9.2016 ÚPV SR prijal prvú prihlášku pre VPI

ÚPV SR prijal prvú prihlášku pre VPIÚrad priemyselného vlastníctva SR prijal prvú medzinárodnú prihlášku podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, v ktorej prihlasovateľ označil za medzinárodný...

5.9.2016 Vestník ÚPV SR č. 9/2016

Vestník ÚPV SR č. 9/2016Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 9/2016....

15.8.2016 E-zine ÚPV SR 15.8.2016 - číslo 8

E-zine ÚPV SR 15.8.2016 - číslo 8E-zine ÚPV SR 15.8.2016 - číslo 8...

Všetky aktuality