Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

27.5.2015 Island súčasťou Designview

Island súčasťou DesignviewDňa 18. mája 2015 Islandský patentový úrad (ELS – IPO) sprístupnil dizajnové údaje vyhľadávaciemu systému Designview. Integrácia ELS – IPO je konkrétnym...

27.5.2015 Výber na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta

Výber na obsadenie štátnozamestnaneckého miestaVyhlásenie výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta (podľa § 23 ods.1 písm. b) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a...

20.5.2015 E-zine ÚPV SR 20.5.2015 - číslo 5

E-zine ÚPV SR 20.5.2015 - číslo 5E-zine ÚPV SR 20.5.2015 - číslo 5 (.pdf 0,7 MB)...

13.5.2015 Seminár - Stratégia ochrany duševného vlastníctva podniku

Seminár - Stratégia ochrany duševného vlastníctva podnikuStredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR Vás pozýva na seminár pod názvom: Stratégia ochrany duševného vlastníctva podniku Pozvánka (.pdf, 790...

11.5.2015 27.5. Konferencia: Odmeňovanie inovatívnych a kreatívnych pracovníkov

Licensing Executives Society ČR spolu s Technologickým centrom AV ČR a Enterprise Europe Network Vás pozýva na jednodňovú konferenciu na témuOdmeňovanie inovatívnych a kreatívnych pracovníkov.Termín: 27. 5. 2015 od...

6.5.2015 Výročná správa 2014

Výročná správa 2014Výročná správa (.pdf, 4,2 MB) Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2014....

5.5.2015 Vestník ÚPV SR č. 5/2015

Vestník ÚPV SR č. 5/2015Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2015. Na webovom sídle úradu sú sprístupnené v PDF súboroch údaje z vestníka, ktoré majú...

4.5.2015 Európska kvalifikačná skúška

Európska kvalifikačná skúškaEurópsky patentový dohovor (EPD), multilaterálna zmluva, podľa ktorej sa udeľujú európske patenty, obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa povinného zastúpenia...

27.4.2015 Tunisko, Turecko a Maďarsko súčasťou DesignView

Tunisko, Turecko a Maďarsko súčasťou DesignViewDňa 20. apríla 2015 sprístupnil dizajnové údaje pre vyhľadávací systém DesignView spravovaný Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu tuniský Národný...

27.4.2015 Filipíny súčasťou TM View

Filipíny súčasťou TM View    Úrad duševného vlastníctva Filipín (IPOPHL) 23. marca 2015 sprístupnil údaje o svojich ochranných známkach pre vyhľadávací systém...

Všetky aktuality