Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

18.8.2017 Zverejnenie nariadenia o ochrannej známke EÚ v Úradnom vestníku EÚ

Dňa 8. augusta 2017 boli v Úradnom vestníku EÚ publikované: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1430 z 18. mája 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady...

16.8.2017 E-zine ÚPV SR 16.8.2017 - číslo 8

E-zine ÚPV SR 16.8.2017 - číslo 8 (.pdf, 2,63 MB)...

9.8.2017 OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY PRE FIRMY EURÓPSKEJ ÚNIE

V roku 2016 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (úrad EUIPO) prostredníctvom strediska pre sledovanie v štúdii uskutočnenej v spolupráci s Centrom...

2.8.2017 Vestník ÚPV SR č. 8/2017

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 8/2017....

28.7.2017 Cenník služieb ÚPV SR

Od 1. 8. 2017 nadobúda účinnosť nový cenník služieb ÚPV SR. Zmena sa týka poplatkov za rešeršné služby ochranných známok. Cenník služieb ÚPV SR 2017 (.pdf,...

27.7.2017 Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 2/2017

Ponúkame vám obsah druhého tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré bolo pri príležitosti 20. výročia 1. vydania tohto časopisu distribuované...

18.7.2017 Nová výstava v priestoroch úradu

Vo vstupných priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR je od 4. júla 2017 sprístupnená výstava zamestnanca úradu Mikuláša Pauča. Mikuláš Paučo je aj...

14.7.2017 E-zine ÚPV SR 14.7.2017 - číslo 7

E-zine ÚPV SR 14.7.2017 - číslo 7 (.pdf, 739 kB)...

3.7.2017 Vestník ÚPV SR č. 7/2017

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 7/2017....

21.6.2017 Kolumbia súčasťou TMview

Kolumbijský dozorný úrad pre priemysel a obchod (SIC) sprístupnil dňa 19. júna 2017 údaje o svojich ochranných známkach pre vyhľadávací systém TMview...

Všetky aktuality