Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Vedenie úradu

Vedenie úradu

Fotografia predsedu ÚPV SR

JUDr. Richard Messinger – predseda úradu (štatutárny zástupca)

Kontakt: tel: +421 48 4300 117
  fax: +421 48 4300 402
  richard.messinger@indprop.gov.sk


 Fotografia podpredsedu ÚPV SR

Mgr. Bc. Miroslav Čellár – podpredseda úradu

Kontakt: tel: +421 48 4300 456
  fax: +421 48 4300 403
  miroslav.cellar@indprop.gov.sk


Fotografia vedúceho služobného úradu ÚPV SR

Ing. Peter Čerba – generálny tajomník služobného úradu

Kontakt: tel: +421 48 4300 116
  fax: +421 48 4300 402
  peter.cerba@indprop.gov.sk


Poradný orgán predsedu úradu pozostáva z 14 členov:

1. podpredseda
2. generálny tajomník služobného úradu
3. generálny riaditeľ
4. riaditeľ kancelárie predsedu a medzinárodných vzťahov
5. riaditeľ odboru legislatívno-právneho
6. riaditeľ patentového odboru
7. riaditeľ odboru známok a dizajnov
8. riaditeľ odboru registrov
9. riaditeľ odboru podpory klientov
10. riaditeľ odboru informatiky
11. riaditeľ odboru ekonomiky
12. riaditeľ odboru sporových konaní
13. riaditeľ odboru odvolacích konaní
14. vedúci správy budovy a vozového parku

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy