Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Vedenie úradu

Vedenie úradu

Fotografia predsedu ÚPV SR

JUDr. Richard Messinger – predseda úradu (štatutárny zástupca)

Kontakt: tel: +421 48 4300 117
  fax: +421 48 4300 402
  richard.messinger@indprop.gov.sk


 Fotografia podpredsedu ÚPV SR

Ing. Elemír Murček – podpredseda úradu

Kontakt: tel: +421 48 4300 246
  fax: +421 48 4300 338
  elemir.murcek@indprop.gov.sk


Fotografia vedúceho služobného úradu ÚPV SR

Ing. Peter Čerba – vedúci služobného úradu

Kontakt: tel: +421 48 4300 116
  fax: +421 48 4300 402
  peter.cerba@indprop.gov.sk


Poradný orgán predsedu úradu pozostáva z 13 členov:

1. podpredseda
2. vedúci služobného úradu
3. generálny riaditeľ sekcie hlavných procesov
4. generálny riaditeľ sekcie podporných procesov
5. riaditeľ odboru legislatívno-právneho a medzinárodných vzťahov
6. riaditeľ patentového odboru
7. riaditeľ odboru známok a dizajnov
8. riaditeľ odboru registrov
9. riaditeľ odboru podpory klientov
10. riaditeľ odboru informatiky
11. riaditeľ odboru ekonomiky a správy
12. riaditeľ odboru sporových konaní
13. riaditeľ odboru odvolacích konaní Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy