Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Produkty úradu » Vestník ÚPV SR

Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Obrázok VestníkaVychádza mesačne a obsahuje oznámenia o:

 1. zverejnených patentových prihláškach
 2. udelených patentoch
 3. prekladoch európskych patentov s určením pre SK
 4. prekladoch patentových nárokov európskych patentových prihlášok s určením pre SK
 5. žiadostiach o udelenie dodatkových ochranných osvedčení
 6. udelených dodatkových ochranných osvedčeniach
 7. zverejnených prihláškach ochranných známok
 8. zapísaných ochranných známkach
 9. zverejnených prihláškach úžitkových vzorov
 10. zapísaných úžitkových vzoroch
 11. topografiách polovodičových výrobkov
 12. zapísaných dizajnoch
 13. označeniach pôvodu výrobkov
 14. zmenách vlastníctva
 15. zmenách mena prihlasovateľov
 16. zmenách v údajoch majiteľov predmetov priemyselných práv
 17. licenciách
 18. predĺžení alebo ukončení platnosti ochrany
 19. a úradné oznamy

usporiadané do záhlaví so zodpovedajúcimi kódmi v zmysle štandardu WIPO ST. 17.

Od čísla 1/2008 vydáva úrad oficiálnu verziu Vestníka ÚPV SR len na CD ROM nosiči vo formáte PDF. Na používanie tohto vestníka je potrebné mať v počítači nainštalovaný softvér na prezeranie internetových stránok a dokumentov vo formáte PDF. Odporúčaný prehliadač internetových stránok je Internet Explorer 6.x a vyššie (min. IExplorer 3.x), odporúčaný prehliadač PDF dokumentov je Acrobat Reader 6.x a vyššie (min. Acrobat Reader 5.x). Predchádzajúce čísla sú dostupné v tlačenej papierovej forme, ako oficiálnej verzii vestníka vydávaného do konca roka 2007. Vestník ÚPV SR v akejkoľvek inej forme ako úradom vydanej oficiálnej verzii nemusí obsahovať všetky časti a údaje oficiálnej verzie a nie je podkladom na právne úkony.

Aktuálny ročník

Číslo vestníka Dátum vydania Vestník
ÚPV SR
(komplet)
Patenty,
Úžit.vzory,
EP
(pre SR)
DOO
Dizajny Ochranné známky
a označenia pôvodu
Úradné oznamy
1/2015 7.1.2015 PDF
(8,4 MB)
PDF
(0,9 MB)
PDF
(6,2 MB)
PDF
(5,3 MB)
-
2/2015 3.2.2015 PDF
(21 MB)
PDF
(0,5 MB)
PDF
(18 MB)
PDF
(4,5 MB)
PDF
(0,1 MB)
3/2015 3.3.2015 PDF
(5,7 MB)
PDF
(0,7 MB)
PDF
(1,5 MB)
PDF
(3,5 MB)
-
4/2015 1.4.2015 PDF
(8,4 MB)
PDF
(0,8 MB)
PDF
(2,4 MB)
PDF
(5,4 MB)
-
5/2015 5.5.2015 PDF
(9,1 MB)
PDF
(1,4 MB)
PDF
(2,1 MB)
PDF
(5,7 MB)
-
6/2015 2.6.2015 PDF
(10,5 MB)
PDF
(1,1 MB)
PDF
(568 kB)
PDF
(9,0 MB)
PDF
(0,1 MB)
7/2015 1.7.2015 PDF
(13,6 MB)
PDF
(1,2 MB)
PDF
(7 MB)
PDF
(5,6 MB)
-
8/2015 4.8.2015 PDF
(6,4 MB)
PDF
(1,3 MB)
PDF
(1,3 MB)
PDF
(4,8 MB)
-
9/2015 3.9.2015 PDF
(6,2 MB)
PDF
(1,4 MB)
PDF
(1,6 MB)
PDF
(3,8 MB)
PDF
(0,1 MB)
10/2015 2.10.2015 PDF
(7,9 MB)
PDF
(1,1 MB)
PDF
(2,4 MB)
PDF
(4,5 MB)
PDF
(0,1 MB)


Objednávky predplatného :

Adresa:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Odbor podpory klientov,
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
Telefón: 048 /43 00 272, 43 00 124
Fax: 048/ 41 32 563
E-mail: objednavky@indprop.gov.sk
Internet: http://www.indprop.gov.sk/
(alebo http://www.upv.sk/)

 

Predplatné

Slovensko: Celoročné predplatné 31,86 € vrátane poštovného a balného
  1 ks CD-ROM (jedno číslo) 2,65 € vrátane poštovného a balného
Zahraničie: cena bude upravená podľa aktuálneho kurzu stanoveného ECB v čase vybavovania objednávky

Vestník ÚPV SR bude záujemcom distribuovaný až po uhradení príslušnej faktúry.
Vestník ÚPV SR je možné kúpiť aj priamo v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR. 

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky