Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Produkty úradu » Vestník ÚPV SR

Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Vychádza mesačne a obsahuje informácie o:

 • patentoch
 • európskych patentoch s určením pre SR
 • dodatkových ochranných osvedčeniach
 • úžitkových vzoroch
 • dizajnoch
 • ochranných známkach
 • označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
 • topografiách polovodičových výrobkov
 • a úradné oznamy
  usporiadané do záhlaví so zodpovedajúcimi kódmi v zmysle štandardu WIPO ST. 17.

Od čísla 1/2016 úrad sprístupňuje oficiálnu verziu Vestníka ÚPV SR bezplatne len v online verzii na svojom webovom sídle. Oficiálnou verziou vestníka vydávaného v rokoch 1993 až 2007 je tlačená forma a v rokoch 2008 až 2015 vestník vydávaný na CD ROM nosiči vo formáte PDF. Vestníky vydané v papierovej forme a na CD ROM nosiči sú dostupné v študovni úradu. Akákoľvek iná forma vestníka ako úradom vydaná oficiálna verzia v príslušnom roku nemusí obsahovať všetky časti a údaje oficiálnej verzie a nie je podkladom na právne úkony. Odporúčaný prehliadač PDF dokumentov je Acrobat Reader verzie 7 a vyššej.


Ročník 2016

Číslo vestníkaDátum vydaniaVestník ÚPV SR
1/2016 7.1.2016 PDF (7,1 MB)
2/2016 2.2.2016 PDF (11,2 MB)
3/2016 1.3.2016 PDF (10,4 MB)
4/2016 1.4.2016 PDF (10,9 MB)
5/2016 2.5.2016 PDF (8,6 MB)
6/2016 1.6.2016 PDF (14,6 MB)
7/2016 1.7.2016 PDF (10,4 MB)
8/2016 1.8.2016 PDF (11,7 MB)
9/2016 5.9.2016 PDF (9,9 MB)
10/2016 3.10.2016 PDF (3,9 MB)
11/2016 2.11.2016 PDF (5,8 MB)
12/2016 1.12.2016 PDF (15,8 MB)
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky