Preskočiť na obsah Banner seminára - presmerovanie na aktualitu

Aktuality

8.2.2019 Projekt - Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvomOperačného...

18.9.2019 Od nápadu po komercializáciu

Prečo môže duševné vlastníctvo podporovať moje podnikanie? Čo je potrebné urobiť? Ako môžu malé a stredné podniky implementovať stratégiu duševného...

17.9.2019 Ministerka poukázala na kľúčovú úlohu duševného vlastníctva v ére digitálnej ekonomiky

Na konferencii Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu vystúpila s otváracím príhovorom aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. „Oblasť...

17.9.2019 Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu

Duševné vlastníctvo sa stáva čoraz dôležitejším faktorom pre rozvoj ekonomiky, zvyšovanie zamestnanosti a tiež pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti. V...

17.9.2019 Banská Bystrica si váži duševné vlastníctvo nad zlato

Počas návštevy výkonného riaditeľa Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo Christiana Archambeaua na Slovensku 10. až 12. septembra 2019 prebehlo...

17.9.2019 Práva duševného vlastníctva a inovácie sú motorom modernej ekonomiky

Delegácia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (European Union Intellectual Property Office, EUIPO), vedená jeho predsedom Christianom Archambeauom...

17.9.2019 Duševné vlastníctvo je cenná komodita, zaslúži si ochranu

Petra Presperínová, generálna tajomníčka služobného úradu ÚPV SR, bola hosťom relácie Pohľad na oblohu vo vysielaní Tablet TV, v ktorej sa venovala...

16.9.2019 Seminár Ochrana priemyselného vlastníctva XV

Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR si Vás dovoľuje pozvať na seminár OCHRANA...

16.9.2019 Tlačová správa – Duševné vlastníctvo významnou mierou ovplyvňuje prosperitu krajiny

Bratislava 12. septembra 2019 Vyššie príjmy z daňových odvodov, ochrana spotrebiteľa, podpora pracovných miest, využívanie legálnych zdrojov, inovačný...

Všetky aktuality