Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

8.2.2019 Projekt - Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvomOperačného...

13.6.2019 SPRÁVA O STAVE PORUŠOVANIA PDV NA ROK 2019

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva zverejnil...

11.6.2019 Ponuka vzdelávania v rámci WIPO

Akadémia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) ponúka registráciu na dištančné vzdelávanie, ktoré je dostupné pre záujemcov na webovej stránke...

11.6.2019 Štúdia „Podniky s vysokým rastom a práva duševného vlastníctva“

   Správa, ktorú spoločne vypracovali ekonómovia z Európskeho patentového úradu (EPO) a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)...

11.6.2019 Vizuálne vyhľadávanie v databáze TMview je k dispozícii aj na Slovensku

Vizuálne vyhľadávanie v databáze TMview, ktoré umožňuje používateľom vyhľadávať ochranné známky v najväčšej online bezplatnej databáze ochranných známok na...

11.6.2019 Publikácie Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva

Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Observatory) vypracovalo celý rad publikácií týkajúcich sa práce a špecifických...

10.6.2019 Výberové konanie VK/2019/3758

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe vo funkcii radca na...

6.6.2019 DOPAD BREXITU NA PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 Európskej rade v súlade s čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Európskej...

4.6.2019 Vestník ÚPV SR č. 6/2019

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2019....

Všetky aktuality